สถิติการให้บริการ

การให้บริการของเทศบาลตำบลห้วยลาน

รายการการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะการบริการตัดกิ่งไม้การให้บริการ
น้ำอุปโภคบริโภค
การขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลตำบลห้วยลาน
ตุลาคม 2564105651
พฤศจิกายน 256455732
ธันวาคม 2564922432
มกราคม 25651531320
กุมภาพันธ์ 25651641631
มีนาคม 25651452240
รวม602488206

งานทะเบียนและบัตร สำนักปลัดเทศบาล

รายการการแจ้งตายการแจ้งย้ายที่อยู่การแก้ไขรายการ
ทะเบียนราษฎร
การขอบ้านเลขที่การแจ้งทะเบียนบ้าน
ชำรุด/สูญหาย
ตุลาคม 25642191042
พฤศจิกายน 256443414612
ธันวาคม 256411317612
มกราคม 256562116211
กุมภาพันธ์ 2565416843
มีนาคม 25651322919
รวม30125742349