สถิติการให้บริการ

การให้บริการของเทศบาลตำบลห้วยลาน

รายการการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะการบริการตัดกิ่งไม้การให้บริการ
น้ำอุปโภคบริโภค
การขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลตำบลห้วยลาน
ตุลาคม 2565105651
พฤศจิกายน 256555732
ธันวาคม 2565922432
มกราคม 25661531320
กุมภาพันธ์ 25661641631
มีนาคม 25661452240
รวม602488206

งานทะเบียนและบัตร สำนักปลัดเทศบาล

รายการการแจ้งตายการแจ้งย้ายที่อยู่การแก้ไขรายการ
ทะเบียนราษฎร
การขอบ้านเลขที่การแจ้งทะเบียนบ้าน
ชำรุด/สูญหาย
ตุลาคม 25652191042
พฤศจิกายน 256543414612
ธันวาคม 256511317612
มกราคม 256662116211
กุมภาพันธ์ 2566416843
มีนาคม 256661322919
รวม30125742349