สถิติการให้บริการ

การให้บริการของเทศบาลตำบลห้วยลาน

รายการการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะการบริการตัดกิ่งไม้การให้บริการ
น้ำอุปโภคบริโภค
การขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลตำบลห้วยลาน
ตุลาคม 2566105651
พฤศจิกายน 256655732
ธันวาคม 2566922432
มกราคม 25671531320
กุมภาพันธ์ 25671641631
มีนาคม 25671452240
รวม602488206

งานทะเบียนและบัตร สำนักปลัดเทศบาล

รายการการแจ้งตายการแจ้งย้ายที่อยู่การแก้ไขรายการ
ทะเบียนราษฎร
การขอบ้านเลขที่การแจ้งทะเบียนบ้าน
ชำรุด/สูญหาย
ตุลาคม 25662191042
พฤศจิกายน 256643414612
ธันวาคม 256611317612
มกราคม 256762116211
กุมภาพันธ์ 2567416843
มีนาคม 25671322919
รวม30125742349