ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยลาน

เลขที่ 48 หมู่ 9 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120

โทร./โทรสาร 0 5489 6706

EMAIL : huaylanlocal.49@gmail.com
EMAIL : saraban_05560503@dla.go.th

Facebook : เทศบาลตำบลห้วยลาน

ID LINE : @057ahrlj

เพิ่มเพื่อน