หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

previous arrow
next arrow
Slider
DateTitleContentAuthor
2564/02/23ทำความสะอาดล้างโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม …2021-02-23 19:29:21
2564/02/23ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภควันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 นา …2021-02-23 19:26:54
2564/02/23ทำแนวกันไฟวันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564เ …2021-02-23 19:17:48
2564/02/23คู่ประชาชนเลือกตั้งเทศบาล2021-02-23 19:14:26
2564/02/09ประกาศรับสมัคร สมาชิกเทศบาลรับสมัคร…….2021-02-09 15:06:27
2561/10/01ข่าวสารเดือนตุลาคมจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ต …2018-10-01 21:42:41
2561/08/01ข่าวสารเดือนสิงหาคมจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ส …2018-08-01 21:38:09
DateTitleContentAuthor
2564/02/23ทำความสะอาดล้างโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม …2021-02-23 19:29:21
2564/02/23ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภควันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 นา …2021-02-23 19:26:54
2564/02/23ทำแนวกันไฟวันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564เ …2021-02-23 19:17:48
2564/02/23คู่ประชาชนเลือกตั้งเทศบาล2021-02-23 19:14:26
2564/02/23นำน้ำอุปโภคไปแจกจ่ายให้ประชาชนวันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 25 …2021-02-23 19:05:50
2564/02/23ลงทะเบียนเราชนะสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟ …2021-02-23 19:02:56
2564/02/17ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้วยลาน เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยลาน และนายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน (เพิ่มเติม)สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ …2021-02-17 09:43:04
2564/02/09แผนสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564แผนสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ …2021-02-09 15:58:02
2564/02/09ประกาศรับสมัคร สมาชิกเทศบาลรับสมัคร…….2021-02-09 15:06:27
2564/02/09ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้วยลานเรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศเก …2021-02-09 14:22:45
2563/12/15ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลูกผม นีโอแฮร์ โลชั่นนีโอ แฮร์ โลชั่น สกัดจากธรรมชา …2020-12-15 05:43:50
2562/10/31บทความเรื่องกาแฟจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเ …2019-10-31 21:03:41
2562/09/15บทความเรื่องชาจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเ …2019-09-15 20:57:13
2562/08/20บทความเรื่องรถไฟจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเ …2019-08-20 20:53:57
2562/07/01บทความเรื่องเกาะจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี เ …2019-07-01 20:23:36
2562/06/02บทความเรื่องตึกระฟ้าจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเ …2019-06-02 20:13:24
2562/05/02บทความเรื่องพยับหมอกจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเ …2019-05-02 03:11:29
2561/11/01ข่าวสารเดือนพฤศจิกายนจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเ …2018-11-01 21:44:22
2561/10/01ข่าวสารเดือนตุลาคมจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ต …2018-10-01 21:42:41
2561/09/01ข่าวสารเดือนกันยายนจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ก …2018-09-01 21:41:04
2561/08/01ข่าวสารเดือนสิงหาคมจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ส …2018-08-01 21:38:09
2561/07/01ข่าวสารเดือนกรกฎาคมจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ก …2018-07-01 21:36:22
2560/12/01ข่าวสารเดือนธันวาคมจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเ …2017-12-01 21:45:37
ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.
ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.
หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/02/2564หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
-
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกค.มท 0803.4/ว36323/02/256423/02/2564
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย]ตบ.มท 0805.2/ว22304/02/256404/02/2564
แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)กค.มท 0803.4/ว20301/02/256401/02/2564
แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2กศ.มท 0816.1/ว15526/01/256427/01/2564
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)กค.มท 0803.4/2360530/12/256330/12/2563
แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กศ.มท 0816.1/ว405830/12/256330/12/2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติกศ.มท 0816.1/ว362123/11/256323/11/2563
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกค.มท 0803.4/ว343005/11/256305/11/2563
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี 2564กศ.มท 0816.5/ว315409/10/256309/10/2563
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.2/ว298128/09/256328/09/2563
โครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)กค.มท 0803.4/ว281014/09/256314/09/2563
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 40 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564      [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.3/ว277411/09/256311/09/2563
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-27      [รายชื่อ]สน.คท.มท 0808.3/ว36423/02/256423/02/2564
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563กศ.มท 0816.3/ว35823/02/256423/02/2564
กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]     [บัญชีรายชื่อ]กศ.มท 0816.2/ว109522/02/256423/02/2564
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ (เราชนะ)กสธ.มท 0819.2/ว34322/02/256423/02/2564
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-40สน.คท.มท 0808.3/ว35423/02/256423/02/2564
ประชาสัมพันธ์ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทยกศ.มท 0816.1/ว34122/02/256423/02/2564
การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกต.มท 0818.4/ว35323/02/256423/02/2564
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสน.คท.มท 0808.3/ว35223/02/256423/02/2564


× How can I help you?