โครงการจัดงานเข้าพรรษา ประจำปี 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น. นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยลาน ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2565 วัดจำนวน 10 แห่ง ในตำบลห้วยลาน เพื่อสืบสานประเพณีของชาติ และวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป