โครงการจัดการขยะมูลฝอย ”แยกก่อนทิ้ง” ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ได้ดำเนินการโครงการจัดการขยะมูลฝอย ”แยกก่อนทิ้ง” กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” โดยได้รับเกียรติจากนายนพรัตน์ รักษ์ไพรสาณฑ์ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นผู้เปิดงาน โดยมีสภาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยลานร่วมกิจกรรม และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผูู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม. ประธานแม่บ้าน สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นตัวแทนรับมอบถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเพื่อนำไปแจกให้กับครัวเรือนในหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป