แจ้งประชาสัมพันธ์แจ้งดับกระแสไฟฟ้าตำบลห้วยลาน

แจ้งดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานติดตั้งอุปกรณ์ฯ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564
โซนดับ 1 ช่วง เวลา 09.00 – 17.00 น.
– บ.ป่ากล้วยเเข้
– บ.ทุ่งต้นศรี
– บ.เนินสมบูรณ์
– บ.วังขอนเเดง

โซนดับ 2 ช่วง เวลา 09.00 – 10.00 น. เเละ 16.00 – 17.00 น.
– บ.กองเเล (โซนติดถนนใหญ่)
– บ.ค่าป่าซาง
– บ.ห้วยต้นตุ้ม
– บ.ห้วยลาน
– บ.ใหม่เเท่นคำ
(พื้นที่ฝั่งตะวันตก)


จึงทำให้บริเวณดังกล่าวจะไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอกคำใต้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทร 054-491716 หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอกคำใต้