เทศบาลตำบลห้วยลาน จัดกิจกรรม ถนนสะอาด น่ามอง

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลห้วยลาน นำโดย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับพนักงานเทศบาลตำบลห้วยลาน จัดกิจกรรมถนนสะอาด น่ามอง เก็บขยะสองข้างทางถนนสายหลักหน้าเทศบาลตำบลห้วยลาน ตั้งแต่ประตูเวียงลอถึงแยกบ้านทุ่งต้นศรี เพื่อรักษาความสะอาดเก็บขยะสองข้างทาง