เทศบาลตำบลห้วยลานแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลห้วยลาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยลาน” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม นำโดยนายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยลาน