เทศบาลตำบลห้วยลานออกสำรวจและซ่อมแซมพื้นผิวถนนคอนกรีตที่ชำรุดเสียหาย ในพื้นที่บ้านใหม่แท่นคำ

ในวันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2563 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ได้มอบหมายภารกิจให้กองช่างเทศบาลตำบลห้วยลาน ออกสำรวจและซ่อมแซมพื้นผิวถนนคอนกรีตที่ชำรุดเสียหาย ในพื้นที่บ้านใหม่แท่นคำ หมู่ 3 หมู่ 10 และหมู่ 16