เทศบาลตำบลห้วยลานดำเนินการตัดต้นไม้ บริเวณหมู่ที่ 11

ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลห้วยลานได้ดำเนินการตัดต้นไม้หน้าบ้านนางสมศรี แสงอรุณ หมู่ 11 บ้านวังขอนแดง ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา