งานป้องกันฯ ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน

วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ได้มอบหมายภารกิจให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค ให้แก่ชาวบ้านหมู่ 9 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคในเขตเทศบาลตำบลห้วยลาน