ลงพื้นที่ความคืบหน้างานการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ความคืบหน้างานการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยลาน