ประชาสัมพันธ์การเปิดบริการลงทะเบียนเราชนะสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนฯ

สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ไม่ต้องไปลงทะเบียนถึงธนาคาร ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คลังจังหวัดพะเยาได้ออกหน่วยบริการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยลานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามโครงการ “เราชนะ” มาลงทะเบียนที่เทศบาลตำบลห้วยลาน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป #อย่าลืมพกบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้มาด้วยนะคะ