มอบทุนให้กับ คนพิการ นักเรียน ผู้ยากไร้ และกลุ่มอาชีพ ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลห้วยลาน

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.

นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน มอบหมายให้นายโชติกานต์ วงค์กาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน เป็นตัวแทนมอบทุนให้กับ คนพิการ นักเรียน ผู้ยากไร้ และกลุ่มอาชีพ ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลห้วยลาน จำนวน 39 ทุน โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลห้วยลาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยลาน