พิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 16.00 น. นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ร่วมกับคณะสงฆ์ในพื้นที่ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยลาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยลาน พนักงานเทศบาลตำบลห้วยลาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการและครูโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยลาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยลาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนลาน ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดแท่นคำ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา