ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ห้วยลาน 2566

รวมภาพกิจกรรมงาน “ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ห้วยลาน 2566” วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 ภายในงานประกอบด้วย

  1. ขบวนแห่พระและสรงน้ำพระ
  2. การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
  3. การประกวดแข่งขันรำวงย้อนยุค