ประกาศเทศบาลตำบลห้วยลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนคอรกรีตเสริมเหล็กโดยการเคลือบผิวเอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างก่