ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภทนมพร้อมดื่ม UHT ขนาด 200 ซีซี ชนิดกล่อง รสจืด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภทนมพร้อมดื่ม UHT ขนาด 200 ซีซี ชนิดกล่อง รสจืด ไตรมาสที่ 3 ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 14 พฤษภาคม 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง