ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง ซอย 8 หมู่ที่ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง ซอย 8 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยลาน (เริ่มบ้านนายจันทร์ สมศรี – บ้านพ่อเปี่ยง นาต๊ะจันทร์) อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง