ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยลาน (เริ่มบ้านนางลอย – สวนนางระเบียบ) อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง