นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดตรวจ covid-19

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดตรวจสกัด covid-19 ช่วงรอยเขตติดต่อ จังหวัดเชียงราย ทั้ง 2 จุด (พื้นที่บ้านเนินสมบูรณ์และบ้านวังขอนแดง) และลงพื้นที่มอบหมายภารกิจให้พนักงานกองช่าง นำรถกระเช้าพร้อมเครื่องตัด เข้าตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน