ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน พร้อมด้วยคณะทำงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลห้วยลาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยได้นำเสนอการดำเนินการของกองทุนฯ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน ทั้ง 2 แห่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยลาน