ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่ทางการเกษตรเส้นร้องปลาก่อ หมู่ 4 เชื่อมหมู่ 10 เพื่อให้เกษตรกรสัญจรได้สะดวกปลอดภัย

  • วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน มอบหมายให้นายโชติกานต์ วงค์กาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง นำเครื่องจักรกลดำเนินการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่ทางการเกษตรเส้นร้องปลาก่อ หมู่ 4 เชื่อมหมู่ 10 เพื่อให้เกษตรกรสัญจรได้สะดวกปลอดภัย