งานป้องกันฯ ดำเนินการล้างบ่อน้ำและชุดกรองน้ำของประปาหมู่ 14

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับชาวบ้านบ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ 14 ดำเนินการล้างบ่อน้ำและชุดกรองน้ำของประปาหมู่บ้าน ซึ่งประสบปัญหาน้ำเป็นสนิมและทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ได้