คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนำหน้ากากอนามัย และชุด PPE มอบให้ รพสต.ในพื้นที่และโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

วันที่ 17 กันยายน 2564 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 นำหน้ากากอนามัย และชุด PPE มอบให้ รพสต.ขุนลาน รพสต.ห้วยลาน และโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม โดยมีผู้บริหารของแต่ละส่วนราชการรับมอบ เพื่อใช้ในการป้องกันและปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลห้วยลานต่อไป