กำหนดการรับวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 U・ﻌ・U

เวลาให้บริการ 08.00 – 12.00 น. หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ