การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนป้องกันไฟป่าและรักษาป่า

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา09.00 น. นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนป้องกันไฟป่าและรักษาป่า” ดำเนินการโดย สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย โดยมีผู้นำชุมชนและอาสาสมัครชุมชนป้องกันไฟป่าและรักษาป่าเข้าร่วมฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยลาน