การประชุมหารือเพื่อดำเนินโครงการจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2566

วังอังคารที่ 4 เมษายน 2566 นายสนั่น ไชยเจริญ คณะผู้บริหาร ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าอาวาสวัดตำบลห้วยลาน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรม และประธานผู้สูงอายุหมู่บ้านตำบลห้วยลาน ประชุมหารือเพื่อดำเนินโครงการจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมีมติการประชุมได้กำหนดให้เทศบาลตำบห้วยลานดำเนินการในการจัดกิจกรรม ดังนี้

1) ขบวนแห่พระ 7 วัด และกิจกรรมสรงน้ำพระ

2) กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

3) กิจกรรมประกวดแข่งขันรำวงย้อนยุค พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกวดแข่งขัน