การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยลาน สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายณัฐธีร์วัชช์ อิสระบุตร ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยลาน ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ เทศบาลตำบลห้วยลาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยลาน