การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการควบคมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ต.) ห้วยลาน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ได้มอบหมายให้ นายโชติกานต์ วงศ์กาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ร่วมกับ นายณัฐธีร์วัชช์ อิสระบุตร ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยลาน นายสมพงษ์ วงค์แก้ว รองปลัดปฏิบัติหน้าที่ ปลัดเทศบาลตำบลห้วลาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. ผอ.รพ.สต. ในพื้นที่ตำบลห้วยลาน เพื่อร่วมหารือในการเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับพื้นที่ตำบล (Local Quarantine) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยลาน