การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยลาน เพื่อพิจารณาเพิ่มโครงการในแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ประธานพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยลาน พร้อมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยลาน ร่วมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่1/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยลาน เพื่อพิจารณาเพิ่มโครงการในแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2565