กองช่าง ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ได้มอบหมายภารกิจให้กองช่าง ดำเนินการนำรถกระเช้าและเครื่องตัดเข้าตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ รอบๆ บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน