กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้านทุ่งต้นศรี

ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2563 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยลาน ได้มอบหมายภารกิจให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้านในเขตพื้นที่บ้านทุ่งต้นศรี