กองช่างดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณบ้านห้วยต้นตุ้ม

เทศบาลตำบลห้วยลาน ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอกคำใต้ ตัด ลิดรอน กิ่งไม้ที่ไกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านห้วยตนตุ้มตำบลห้วยลาน เพื่อป้องการการเกิดอันตรายจากกิ่งไม้พาดสายไฟ