นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)

นโยบายนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ซึ่งมีการใช้งานบนเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่แสดงบนอุปกรณ์มือถือ และแอปพลิเคชัน (ต่อไปเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) ซึ่งควบคุมและจัดการโดยเ? (ต่อไปเรียกว่า “เทศบาลตำบลห้วยลาน”) โดยนโยบายนี้จะอธิบายว่าเทศบาลตำบลห้วยลานใช้คุกกี้อย่างไร เพื่ออะไร และท่านสามารถควบคุมคุกกี้อย่างไร ซึ่งนโยบายนี้จะใช้ควบคู่ไปกับข้อตกลงการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนบุคคล

 • คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก จัดเก็บในลักษณะของ text ไฟล์ โดยเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลห้วยลานจะส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์ของท่าน และอาจมีการบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้มีประโยชน์สำคัญในการทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำการตั้งค่าต่าง ๆ บนอุปกรณ์ของท่านได้ แต่คุกกี้จะไม่มีการเก็บข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

 • เทศบาลตำบลห้วยลานใช้คุกกี้อย่างไร

เทศบาลตำบลห้วยลานจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ทั้งในทางเทคนิคและการปรับปรุงบริการ ดังนี้

 1. เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็ว
 2. เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
 3. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่จะทำให้เทสบาลตำบลห้วยลานเข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไร และมีการใช้บริการของเทศบาลตำบลห้วยลานอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและปรับปรุงบริการของเทศบาลตำบลห้วยลานให้ดียิ่งขึ้น
 4. เพื่อให้เทศบาลตำบลห้วยลานได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยให้เทศบาลตำบลห้วยลานสามารถส่งมอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ
 • เทศบาลตำบลห้วยลานใช้คุกกี้อะไรบ้าง

เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยลานใช้คุกกี้ทั้งของเทศบาลตำบลห้วยลาน (First party cookies) และคุกกี้ที่เป็นของบุคคลอื่น (Third party cookies) ซึ่งกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก นอกจากนี้ เทศบาลตำบลห้วยลานอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดียเว็บไซต์ เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้จะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเองที่เทศบาลตำบลห้วยลานไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายคุกกี้ของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของพวกเขา

 • ท่านจะจัดการคุกกี้อย่างไร

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้จากเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลห้วยลานได้ตลอดเวลาโดยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน ลิงก์ด้านล่างนี้จะนำท่านไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานได้มีการบริการไว้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการจัดการคุ้กกี้ของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้

Internet Explorer : http://support.microsoft.com/kb/

Google Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Firefox : http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

Safari : https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Safari iOS : https://support.apple.com/en-us/HT201265

Android : http://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=en-GB

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านอาจพบว่าบางส่วนของเว็บไซต์ของเทสบาลตำบลห้วยลานไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies

 • ช่องทางการติดต่อเทศบาลตำบลห้วยลาน

เทศบาลตำบลห้วยลาน เลขที่ 49 หมู่ 8 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120

โทร./โทรสาร : 054 896 706

อีเมล : huaylanlocal.49@mail.com

 • การเปลี่ยนแปลงนโยบาย (Policy Change)

นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และเทศบาลตำบห้วยลานจะมีการประกาศนโยบายที่มีการปรับปรุงใหม่บนหน้าเพจนี้

เทศบาลตำบห้วยลานขอให้ท่านหมั่นเข้ามาตรวจสอบหน้าเพจนี้อย่างสม่ำเสมอ

 • วันที่มีผลใช้บังคับของนโยบาย ฉบับนี้ วันที่ 1 มกราคม 2566