ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยลาน มอบกล่องของขวัญครอบครัวยิ้ม

ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยลาน มอบกล่องของขวัญครอบครัวยิ้ม จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเสริมพัฒนาการให้กับผู้ปกครองและเด็กนักเรียน จำนวน 25 ชุด ซึ่งเป็นเครื่องมือเชื่อมร้อยความรักความพูกผันในครอบครัวการเล่นด้วยกัน ช่วยให้พัฒนาการของเด็กเติบโต มั่นคง