โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ได้มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมฯให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลห้วยลาน ระหว่างวันที่ 5 – 15 กรกฎาคม 2564 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ