โครงการปรับปรุงถนนเส้นทางเพื่อการเกษตรโซนหนองถุ

วันที่ 5 สิงหาคม 2564
นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลห้วยลาน ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนเส้นทางเพื่อการเกษตรโซนหนองถุ บ้านใหม่แท่นคำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการสัญจร