เยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุพุทธศาสน์วัดบุญชุม

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยลาน เข้าร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุพุทธศาสน์วัดบุญชุม โดยมี พระมหาวัฒนา ธัมมานุสารี (ปธ.๙) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบุญชุม และคณะกรรมการโรงเรียนให้การต้อนรับ และให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเทศบาลในการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่แก่นักข่าวชุมชนที่มาทำข่าว