เทศบาลตำบลห้วยลาน ร่วมหารือการเตรียมความพร้อมเรื่องการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลห้วยลาน

วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลห้วยลานโดยการนำทีมของผู้บริหารเทศบาล ร่วมกับปลัดอำเภอดอกคำใต้ ตัวแทนภาคการศึกษา ตัวแทนสาธารณะสุข ตัวแทนรถรับส่ง และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมหารือการเตรียมความพร้อมเรื่องการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลห้วยลาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยลาน