เทศบาลตำบลห้วยลาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เร่งเข้าแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่ตำบลห้วยลาน

นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน มอบหมายให้ นายโชติกานต์ วงค์กาศ รองเทศมนตรีตำบลห้วยลาน และเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลห้วยลาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอกคำใต้ เข้าพื้นที่แก้ไขสถานการณ์ต้นไม้หักโค่นพาดผ่านสายไฟหลายจุด ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ตอนนี้