เทศบาลตำบลห้วยลาน ดำเนินโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ตำบลห้วยลาน ประจำปี 2563

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยการนำทีมของ นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลห้วยลาน ร่วมกันถวายเทียน พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค ณ วัดในพื้นที่ตำบลห้วยลาน จำนวน 9 วัด ตามโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ตำบลห้วยลาน ประจำปี 2563