เทศบาลตำบลห้วยลานได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เทศบาลตำบลห้วยลานได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด และได้นำรถดับเพลิงบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดภาวะหมอกควันบริเวณรอบๆ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยลาน