เทศบาลตำบลห้วยลานจัดกิจกรรมฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

เทศบาลตำบลห้วยลานได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งวันที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งเขตเลือกตั้งที่ 1 อบรมในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 และเขตเลือกตั้งที่ 2 อบรมในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา