ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพะเยาเปิดช่องทางการประสานงานการจัดส่งยาทางไปรษณีย์

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ โรงพยาบาลพะเยาจึงได้เปิดช่องทางการประสานงานการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ และ รพ สต.ใกล้บ้าน และการขอใบส่งตัวแบบนัดล่วงหน้าผ่านระบบ ” Drive thru “

โดยมีขั้นตอนรับบริการดังนี้
1. สแกน QR codeเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ทางไลน์ หรือ Add id line:@887emwzv
2. กรณีขอใบส่งตัวแบบนัดล่วงหน้า ให้ส่งสำเนาบัตรประชาชน ใบนัด และใบส่งตัวเดิม ถ้ามี)
3. กรณีขอส่งยาทางไปรษณีย์ และรับยาที่รพใสต.ให้ส่งข้อมูล ใบนัด เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ มาให้เจ้าหน้าที่ทางไลน์ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้
(กรุณาติดต่อเข้ามาล่วงหน้าก่อนวันที่ใบส่งตัวหมดอายุ และ/หรือก่อนยาหมดประมาณ 1 อาทิตย์)
**หากยาหมดหรือมีอาการผิดปกติ สามารถเข้ามาพบแพทย์ตามนัดได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพะเยา (wellness center) ในวันและเวลาราชการ
โทร.054-409300ต่อ 1011
Email : wellness PYH@gmail.com
หรือ Add id line : @887emwzv