ประกาศเทศบาลตำบลห้วยลาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน (ดีเซล) ชนิดตู้แอร์ กำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 55 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding)

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยลานเรื่องประกวดราคา