ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยลาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ขนาด 3.00*1.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง