ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยลาน (เริ่มบ้านนายปิง ขัตติยะ สิ้นสุดบ้านนายธวัช ชัยชนะ) อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง