ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยลาน (จุดเริ่มต้นบ้านนายสมบูรณ์ ใสสม สิ้นสุด บ้านนางเพียงคำ กรสุรรณ) อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง