ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยลาน (เริ่มบ้านนายจันทร์ บุญยืน – บ้านนางนอง ทาลือ) อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง